Päällikkö, Julkaisu ja metatieto

Yle Arkisto hakee päällikköä julkaisu ja metatieto -toimintoon.

Yle Arkisto edistää ja tukee Ylen tuottamien ja hankkimien arkisto- ja tietosisältöjen laaja-alaista avaamista ja journalistista käyttöä sekä huolehtii kokoelmien säilyttämisestä, digitoinnista ja metatiedoista. Arkiston kokoelmiin kuuluvat radio-, tv- ja verkkosisällöt, valokuvat, musiikkiäänitteet, nuotisto sekä kirja-, lehti- ja muut tietoaineistot.

Julkaisu ja metatieto -toiminnon päällikkö vastaa toiminnon henkilöstöhallinnollisista esimiestehtävistä sekä toiminnon käytännön työn organisoinnista ja kehittämisestä. Päälliköllä on vastuu Yleisradion ohjelmasisältöjen ja valokuvien arkistoinnista sekä näihin liittyvän metatietotyön koordinoinnista yhtiössä. Päällikkö vastaa myös osaltaan arkistoaineistojen verkkojulkaisusta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, riittävää kielitaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi lasketaan kokemus esimies- ja kehittämistehtävistä sekä muutosten läpiviennistä. Arvostamme kokemusta metatietotyöstä, tietomalli- ja järjestelmäkehityksestä sekä näkemystä metatietojen kehittämisestä ja arkistoaineistojen avaamisesta.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkistopäällikkö Elina Selkälä, puh. 040 179 0818 (ke 18.10. klo 15-16, pe 20.10. klo 12-13) tai sähköpostitse elina.selkala@yle.fi.

Ansökningstiden börjar: 11.10.2017 08:00 Ansökningstiden går ut: 29.10.2017 23:59