Kommunikationsexpert

Motiveras du av att rätt person får rätt information i rätt tid? Är du intresserad av kommunikation, både extern och intern, i tal och skrift, både daglig och långsiktig, operativt och strategiskt? Är du en van skribent och snabb översättare, språkparet finska-svenska?

Är du nyfiken på vad som händer inom mediebranschen?

Vi söker en KOMMUNIKATIONSEXPERT med ansvar för den svenskspråkiga bolagskommunikationen på Yle.

Ditt arbetsfält är brett och representerar hela paletten av bolagskommunikation. Du deltar bland annat i årsberättelseprocessen, skriver pressmeddelanden och artiklar internt och externt, översätter och redigerar texter samt presenterar Yle och dess verksamhet i olika sammanhang. I arbetsbilden ingår också att delta i olika projekt på enhets- och bolagsnivå samt fungera som kommunikationspartner för Svenska Yles ledning.

Arbetet kräver snabbhet, flexibilitet, stresstålighet och god initiativförmåga. Som kommunikationsproffs har du självklart bred erfarenhet av kommunikation, relevant utbildning och utmärkta kunskaper i svenska och finska. Du är van att jobba inom nätverk och ser styrkan i det.

Vi erbjuder dig en utsiktsplats inom det största mediebolaget i Finland, en arbetsbild där ingen dag är den andra lik och ett proffsigt team där det är en självklarhet att ställa upp för varandra.

För mera information kontakta

Pia Stoltzenberg, kommunikationsexpert, tfn 050 5054848, måndag 18.6 kl 9–10 och onsdag 20.6 kl. 10.30–11.30.

Jere Nurminen, chef för kommunikationsavdelningen, tfn 040 588 2901, tisdag 3.7 kl 9–10


----------

Yle är Finlands public service-bolag, hela folkets Yle. Vi erbjuder alla finländare tjänster och innehåll via tv, radio och webben. Yle har fyra tv-kanaler, sex radiokanaler och ett omfattande utbud av tjänster och innehåll på webben. Svenska Yle står för hela det svenskspråkiga innehållet i tv, radio och på webben.

Ansökningstiden börjar: 14.06.2018 08:00 Ansökningstiden går ut: 10.08.2018 23:59