Frilansöversättare

Yle Översättning och versionering söker
Frilansöversättare med svenska som modersmål

Yle visar fler program än någonsin med svenska undertexter, såväl på tv som på Yle Arenan. Vi behöver därför utöka vårt nät av frilansöversättare som gör program på olika språk fullt tillgängliga för vår svenskspråkiga publik.

Kan du formulera dig idiomatiskt och korrekt på olika stilnivåer på svenska i skrift, har utmärkta kunskaper i minst två andra språk och är allmänbildad och noggrann? Då kan du vara en av dem vi söker! Vi är förstås extra intresserade av dig som redan har erfarenhet av av-översättning eller annan översättning. Det är önskvärt att du kan finska, men det behöver inte vara ett av dina översättningsspråk.

Om din ansökan verkar lovande får du ett översättningsprov (med mpg-videofiler). Om dina översättningar övertygar oss är du välkommen till vårt rekrytprogram, får ett avlönat uppdrag att börja med och sedan fler om vi är nöjda. Honoreringen följer gällande avtal.

Om du börjar jobba för oss behöver du egen pc med textningsprogramvara.

Frågor kan riktas till Christoffer Forssell, chef för Yle Översättning och versionering: christoffer.forssell@yle.fi, tel. 040 830 7048

Ansökningstiden börjar: 05.10.2018 08:00 Ansökningstiden går ut: 31.10.2018 23:59