Arkistopäällikkö

Yle Arkisto edistää ja tukee Ylen tuottamien ja hankkimien arkisto- ja tietosisältöjen laaja-alaista avaamista ja journalistista käyttöä sekä huolehtii kokoelmien säilyttämisestä, digitoinnista ja metatiedoista. Yle Arkisto on osa Julkaisut-Yksikköä.

Arkiston kokoelmiin kuuluvat radio-, tv- ja verkkosisällöt, valokuvat, musiikkiäänitteet, nuotisto sekä kirja-, lehti- ja muut tietoaineistot. Yhä suurempi osa kokoelmista syntyy tai hankitaan digitaalisessa muodossa. Arkisto kehittää aktiivisesti alan toimintamalleja ja työprosesseja yhdessä kumppanien kanssa.

Arkistopäällikkö johtaa ja kehittää arkiston toimintaa, kumppanuuksia ja avointa työkulttuuria Yleisradion strategian mukaisesti. Hänellä on kokonaisvastuu arkiston henkilöstöstä ja taloudesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, riittävää kielitaitoa sekä aiempia näyttöjä johtamis- ja kehittämistehtävistä. Kiinnostus digitaalisten palvelujen kehittämiseen, perehtyneisyys tekijänoikeuslainsäädäntöön sekä hyvät verkostoitumistaidot ovat hakijalle plussaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa päälikkö Petri Jauhiainen sähköisesti (petri.jauhiainen@yle.fi) tai puhelimitse (puh. 040 5837607) seuraavina soittoaikoina:

ke 9.8. klo 12.00-14.00

pe 11.8 klo 12.00-14.00

ti 15.8 klo 12.00-14.00.


Applying starts: 2017-08-08 12:00 Applying ends: 2017-08-27 23:59