Julkaisusuunnittelija

Oletko median ammattilainen? Haluatko suunnitella asiakaslähtösesti sisältöjen julkaisemista eri kanavissa? Onko ihmisten tarpeista lähtevä palvelumuotoilu intohimosi?

Haluatko tuntea ja ymmärtää median uusia kerronta- ja julkaisutapoja? Jos vastaat kyllä, olet etsimämme henkilö.

Yleisradion Julkaisut etsii innostunutta ammattilaista TV & Areena -tiimiin. Vastuualueellesi kuuluu Yleisradion julkaisujen kokonaisuudesta erityisesti moni- ja transmediaisten sisältöjen julkaisun suunnittelu eri kanaviin ja alustoille. Julkaisustrategiat ja -tavat ovat jatkuvassa muutoksessa. Ylellä on laajin sähköisen median julkaisurepertuaari, mutta miten julkaistavista sisällöistä saadaan eniten irti vaikuttavuutta? Tämähän työtehtävään kuuluukin erilaisten julkaisuratkaisujen suunnittelu, julkaisuprosessin jatkuva kehittäminen sekä tavoitteiden asettaminen moni- ja transmediahankkeille.

Julkaisusuunnittelijalta vaaditaan vahvaa verkko-osaamista, vähintään kahden median hyvää hallintaa, sisältöjen tuntemusta, vahvaa asiakkuuden ymmärrystä, kykyä lukea ja tulkita dataa ja tehdä siitä relevantteja huomioita. Hänen pitää hallita laajat prosessit, joilla kokonaisjulkaisua operoidaan, mutta kyetä myös sparraamaan konseptien yksityiskohtia ja auttaa tekijöitä löytämään asiakaslähtöisesti parhaat julkaisutavat.

Julkaisusuunnittelijalla tulee olla kokemusta monimediakonsepteista ja -projekteista. Hän työskentelee osana Julkaisut-yksikköä, mutta työympäristönä on koko Yle. Toivomme myös uteliaisuutta seurata jatkuvasti kiihtyvää mediamurrosta ja kykyä analysoida muutoksen olennaisia piirteitä suhteessa omaan työhön.

Jos olet vielä loistava tiimipelaajakin, olet mahdollisesti juuri se henkilö, jota haemme tähän tehtävään!

Lisätietoja antaa päällikkö Petri Jauhianen sähköisesti (petri.jauhiainen@yle.fi) tai puhelimitse (puh. 040 5837607) seuraavina soittoaikoina:

ke 9.8 klo 12.00-14.00

pe 11.8 klo 12.00-14.00

ti 15.8 klo 12.00-14.00.

Applying starts: 2017-08-08 14:00 Applying ends: 2017-08-25 23:59