på svenska på svenska

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Yleisradion CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Yleisradio
  Radiokatu 5
  00024 Helsinki
  Puh. 09 14801
  E-mail: etunimi.sukunimi@yle.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Sari Kejonen
  Yleisradio
  sari.kejonen@yle.fi
 3. Rekisterin nimi
  Yleisradion CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Yleisradion sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Yleisradion CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakemustietoja säilytetään kaksi (2) vuotta hakemuksen jättämis- tai päivittämisajankohdasta.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Yleisradion sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Yleisradion rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™ -rekrytointijärjestelmä) tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.