suomeksi suomeksi

Registerbeskrivning för Yleisradio internetbaserade rekryteringsdatabas i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

 1. Registeransvarig
  Yleisradio
  Radiogatan 5
  00024 Helsingfors
  Tfn. 09 14801
  E-post: fornamn.efternamn@yle.fi
 2. Kontaktperson för registret
  Sari Kejonen
  Yleisradio
  sari.kejonen@yle.fi
 3. Registrets namn
  Yleisradio:s internetbaserade rekryteringsdatabas.
 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  Information som finns i den internetbaserade rekryteringsdatabasen används vid rekrytering till Yleisradio. Personer kan med eget samtycke meddela sina uppgifter till Yleisradio CV-databas (8 § i personuppgiftslagen).
 5. Registrets sakinnehåll
  De uppgifter som lagras framgår från ansökningsblanketten. I registret lagras all information som personen själv uppger.
 6. Regulationsenliga informationskällor
  Den enda regulationsenliga informationskällan är den som uppger information om sig själv.
 7. Utlämning av uppgifter i regel och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europas ekonomiområde
  Nej.
 8. Principer för skydd av registret
  Användarrättigheterna till den internetbaserade rekryteringsdatabasen är med personliga elektroniska koder begränsad till dem som deltar i rekryteringsprocesser inom Yleisradio.
  Den som svarar för tjänsten (LAURA Rekrytointi Ltd) ansvarar för tekniskt skydd och datasäkerhet för de uppgifter som lagras i registret (LAURA™ -rekryteringsystem)